< sekcia Žilinský kraj

ŽSK zrušil súťaž na autobusových dopravcov na Kysuciach a Orave

Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič

Súťaž od začiatku napádal jeden z dopravcov, ktorý dopravu v kraji zabezpečuje dlhé roky i jeho sesterská firma.

Žilina 3. októbra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zrušil súťaž na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020 - 2021. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej nebol Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ani po pol roku schopný rozhodnúť, či môže ŽSK dokončiť súťaž na autobusových dopravcov, preto ju zrušil.

"Súťaž od začiatku napádal jeden z dopravcov, ktorý dopravu v kraji zabezpečuje dlhé roky i jeho sesterská firma. Súťaž sa snažili za každú cenu zdržať a pôsobili obzvlášť obštrukčne," skonštatovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

O námietkach rozhodol podľa hovorkyne ŽSK ešte 3. júna kontrolný orgán - ÚVO. "Vo svojom stanovisku, ktoré má 134 strán, odmietol námietky ako neopodstatnené a ŽSK dal za pravdu v celom rozsahu. Uchádzači sa opäť odvolali a o ich odvolaniach mal rozhodnúť druhostupňový orgán, Rada ÚVO. Keďže Rada ÚVO ani po viac ako troch mesiacoch nerozhodla, napriek tomu, že zákon jej to prikazuje do 45 dní, súťaž musel zrušiť samotný ŽSK," uviedla Remencová.

"Celý proces na ÚVO trvá už viac ako pol roka. Keďže súčasným dopravcom končí zmluva už o dva mesiace (29. 11.), ŽSK musí konať, aby nedošlo k zastaveniu autobusovej dopravy v kraji," vysvetlila Jurinová.

Na snímke predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.
Foto: TASR - Branislav Račko


Podľa hovorkyne ÚVO Janky Zvončekovej rozhodovali kontrolóri úradu promptne. "V konaní o námietkach, vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky, ako aj rozsah namietaných skutočností a spojenie konania o námietkach troch navrhovateľov do jedného spoločného konania, úrad vydal rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote. Teda do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie. Voči tomuto rozhodnutiu však bolo podané odvolanie a prípad sa dostal na odvolací orgán - Radu ÚVO, v ktorej rozhodnutie závisí aj od hlasovania od externých členov, menovaných vládou SR," dodala hovorkyňa ÚVO.

Doplnila, že z informácie o začatí odvolacieho konania vyplýva, že na Radu ÚVO postúpil prípad po tom, čo boli podané odvolania voči rozhodnutiu ÚVO, ktorý námietky navrhovateľov zamietol. "Rada ÚVO oznámila začatie odvolacieho konania na 14. júna vo vzťahu k prvému odvolateľovi a na 27. júna vo vzťahu k druhému odvolateľovi. ÚVO musí konštatovať, že v danom prípade členovia Rady ÚVO zatiaľ neprijali rozhodnutie, ktoré by nadobudlo právoplatnosť. A tak v tomto čase nie je možné poskytnúť vyjadrenie o merite veci. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák má však na daný prípad od jeho začiatku ustálený právny názor, ktorý verejnosti ozrejmí hneď, ako mu to umožní právny stav veci," uzavrela Zvončeková.