< sekcia Zimné športy

Zväz slovenského lyžovania bude rokovať s Medzinárodnou federáciou

Na snímke zakladujúci člen Zväzu slovenského lyžovania Igor Vlha na valnom zhromaždení o nominácii na Olympijské hry Tokio 2020 vo štvrtok 1. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Martin Baumann

Ministerstvo odobralo štatút národného športového zväzu Slovenskej lyžiarskej asociácii.

Bratislava 1. júla (TASR) - Plénum Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) na svojom štvrtkovom 59. valnom zhromaždení vyjadrilo súhlas, aby Zväz slovenského lyžovania (ZSL) rokoval s Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) o členstve. Za bolo 47 delegátov, proti 4, zdržalo sa 19.

Členovia strešnej organizácie slovenského športu opäť rozhodovali o uznesení, ktoré malo pomôcť predstaviteľom ZSL uchádzať sa o členstvo vo FIS. "Valné zhromaždenie schvaľuje na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovisko Slovenského olympijského a športového výboru pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) s odporúčaním uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu zodpovednú za lyžovanie na Slovensku," znel rovnaký návrh, ktorý na predchádzajúcom 58. valnom zhromaždení 30. apríla neprešiel. Vtedy bolo za 40 hlasov, proti 18 a zdržalo sa 41.Prezident SOŠV Anton Siekel však zdôraznil, že týmto rozhodnutím sa spor v slovenskom lyžovaní neskončil: "Toto stanovisko požaduje FIS k tomu, aby mohla ďalej postupovať v procese prijatia, vylúčenia, uznania alebo akéhokoľvek členstva." Kompetencie prihlasovať slovenských lyžiarov na medzinárodné podujatia a niektoré ďalšie náležitosti zväzu sú momentálne v rukách SOŠV. Po tom, ako sa koncom minulého roka vyostrili vzťahy medzi vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou ZSL. Ministerstvo odobralo štatút národného športového zväzu SLA. Vedenie SLA však nesúhlasí s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa asociácie nie je pravda, že z nej odišla väčšina športovcov.

"Dnes sa viedla veľmi dlhá diskusia na tému: Stav v slovenskom lyžovaní. Hodnotím to ako veľmi dobrý signál. Na záver sme hlasovaním prijali uznesenie, v ktorom informujeme FIS, že Zväz slovenského lyžovania má právo uchádzať sa o členstvo. Je to v rukách FIS, tak to má byť, tak je celý systém nastavený. Nemal by to byť súboj o nejaké čísla a počty. Ja tu nie som na to, aby som robil arbitra o údajoch, ktoré mi je veľmi ťažko verifikovať. Aj plénum sa nakoniec vyjadrilo, že my tu nie sme kompetentní na to, aby sme rozhodovali, ktorá lyžiarska federácia je lepšia. Na to je FIS. No považoval som za dôležité dať túto šancu ZSL. Ak FIS rozhodne, že to tak nie je, budem to plne rešpektovať," povedal Siekel.

Pred plénom SOŠV s emotívnym prejavom vystúpil aj Igor Vlha, zakladajúci člen ZSL a otec celkovej víťazky Svetového pohára v alpskom lyžovaní 2020/2021 Petry Vlhovej. "Mal som obrovskú trému vystupovať pred ľuďmi zo športových zväzov z celého Slovenska. Musel som sem prísť a niečo povedať. Chýbal nám jeden článok, aby sme mohli rokovať s FIS a dať to na správnu mieru. Z olympijského výboru pôjde tlačivo, že nám športové zväzy umožnili, aby sme mohli rokovať. Myslím si, že pri prvom hlasovaní neboli ľudia informovaní o tom, čo chceme. Aj diskusia dnes bola plodná, vysvetlili sa veci," povedal Vlha.

"Pre nás to je veľký záväzok a povinnosť, ale v športe robíme toľko, že zvládneme všetko. Toto bol posledný dokument, ktorý chýbal. Teraz je prihláška kompletná a Rada FIS bude na svojom najbližšom zasadnutí rozhodovať o začatí celého procesu afiliácie," dodala medzinárodná expertka ZSL Jana Palovičová. Termín zasadnutia však nie je známy, nový prezident FIS Johan Eliasch sa funkcie ujal iba začiatkom júna: "Záleží aj na ňom, vo svojom volebnom prejave hovoril, že by chcel mimoriadne zasadnutie. Či sa tak stane, neviem. Môže ho zvolať kedykoľvek, aj vo FIS nastala obrovská zmena po 40 rokoch pána Kaspera, musia si prejsť týmto všetkým."

Prezident SLA Ivan Ivanič považuje štvrtkový výsledok za krok SOŠV proti svojmu vlastnému členovi. "Hlasovalo sa druhýkrát o tom istom. Pán minister tvrdil pred prvým zasadnutím, že bude plne rešpektovať rozhodnutie pléna, ale plénum rozhodlo asi tak, ako to niekomu nevyhovovalo. Tak sa na dnešné zasadnutie delegáti dostatočne pripravili a rozhodli, aby nečlen SOŠV dostal možnosť rokovať na medzinárodnom fóre. Aj tam aj tu sme my jediný člen, takže pre mňa je to precedens, kde SOŠV hlasoval proti svojmu členovi. S FIS intenzívne komunikujeme, sú skutočne bezradní, ako majú ďalej ponímať tú situáciu. Nové vedenie evidentne zaznamenalo pochybenia ich predchodcov, teraz sa v tom celom orientujú. Nechcem predbiehať rozhodnutia, máme tu faktografiu, dve tretiny prítomných členov podporili to, aby nečlen SOŠV bol nominovaný ako zástupca väčšiny slovenských lyžiarov. To si myslím, že korektné nie je, a mrzí ma, že to tak dopadlo," povedal Ivanič, ktorého vo funkcii potvrdila stredajšia Konferencia SLA, keď mu vyjadril nedôveru len jeden hlas. Z postu viceprezidenta SLA a člena predsedníctva odstúpil Marino Mersich. Novými viceprezidentmi sa stali Július Hermély (úsek snoubordingu) a Štefan Marton (úsek alpských disciplín).