Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. marec 2024Meniny má Kazimír
< sekcia Ekonomika

VIDEO: Takto budú hospodáriť ministerstvá SR v roku 2017

Na archívnej snímke sprava predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Celkové príjmy štátu očakáva rezort financií na úrovni 15,415 miliardy eur, výdavky by mali dosiahnuť 17,432 miliardy eur.

Bratislava 5. októbra (TASR/Tablet.TV) - Rezort Ministerstva hospodárstva (MH) SR má v návrhu rozpočtu na rok 2017 navrhované výdavky vo výške 250,9 milióna eur, ktoré oproti schválenému rozpočtu na tento rok rastú o 9,42 milióna eur, teda o 3,90 %. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, ktorý dnes s pripomienkou schválila vláda.

Rozpočtové prostriedky kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2017 v sume 151,3 milióna eur oproti schválenému rozpočtu na tento rok klesajú o 8,4 milióna eur, teda o 5,23 %, pričom bežné výdavky klesajú a kapitálové výdavky rastú.Bežné transfery rozpočtované v návrhu rozpočtu na rok 2017 v sume 70,6 milióna eur zaznamenali pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 o 46,6 %, najmä z dôvodu nerozpočtovania výdavkov na príspevok pre domácnosti za spotrebovaný plyn, medziročného poklesu transferov pre Národný jadrový fond (NJF) z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a vnútorného presunu časti transferov pre NJF z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy z bežných do kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky na budúci rok v sume 52,1 milióna eur rastú oproti schválenému rozpočtu na tento rok o 49 miliónov eur, najmä z dôvodu nárastu výdavkov na investičné projekty a vnútorného presunu transferov pre NJF z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy z bežných transferov v prospech kapitálových výdavkov.V kapitole MH SR sa na rok 2017 rozpočtujú výdavky EÚ a spolufinancovania v sume 99,6 milióna eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 viac o 21,7 %. Výdavky sa rozpočtujú v rámci 3. programového obdobia na roky 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a Európskej územnej spolupráce.

Na obranu pôjde v budúcom roku viac peňazíMinisterstvo obrany SR bude v nasledujúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí. Pre rezort je v rozpočte na rok 2017 vyčlenená suma takmer 990 miliónov eur. V porovnaní s týmto rokom je to nárast o 109 miliónov eur, čo predstavuje 12,4 percenta. Vyplýva to z rozpočtu na rok 2017, ktorý dnes odobrila vláda.

Porastú aj celkové obranné výdavky na rok 2017. Tie budú na úrovni viac ako 998 miliónov eur, čo predstavuje 1,19 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Tento rok bol rozpočtovaný na úrovni 1,10 percenta HDP. Politická dohoda s NATO predpokladá, že členské krajiny Severoatlantickej aliancie majú investovať do obrany dve percentá HDP. Slovensko sa na summite NATO vo Walese v roku 2014 zaviazalo, že do roku 2020 dá na obranu 1,6 percenta HDP.

Foto: Teraz/Lukáš Valentovič


Z rozpočtu ministerstva pôjde viac do rozvoja obrany, a to vyše 282 miliónov eur, čo predstavuje medziročne navýšenie o 24,6 percenta. Najviac peňazí pôjde do výzbroje, techniky a materiálu. V rámci rozvoja obrany sú na rok 2017 vyčlenené prostriedky na rozvojové aktivity rezortu, a to najmä na rozvoj výzbroje, techniky a špeciálneho materiálu, na rozvoj centrálnej logistiky a infraštruktúry, nákup dopravných prostriedkov a modernizáciu leteckej techniky, vrátane nákupu vrtuľníkov.

V rámci kapitoly poklesnú výdavky na zahraničné misie a to o 3,58 milióna eur. Štát tak dá na zahraničné operácie v budúcom roku viac ako 29 miliónov eur. K 31. augustu pôsobilo v rámci operácií mimo územia SR 245 vojakov.

Rezort pôdohospodárstva má na rok 2017 rozpočtované zdroje vo výške 1,10 mld. eurKapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má na budúci rok rozpočtované zdroje vo výške 1,10 miliardy eur, v tom rozpočtové prostriedky kapitoly predstavujú sumu 108 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, ktorý dnes s pripomienkou schválila vláda.

Výdavky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu tvoria sumu 987 miliónov eur. Celkové výdavky kapitoly na rok 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2016 sa zvyšujú o 31,1 milióna eur, teda o 2,92 %.

Rozpočtové prostriedky kapitoly v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2016 sa zvyšujú o 26,8 milióna eur, teda o 32,8 %. "Uvedenú zmenu ovplyvnilo zvýšenie výdavkov vo všetkých ekonomických kategóriách."

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.
Foto: TASR - Michal Svítok


Osobné výdavky sa rozpočtujú v sume 39 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2016 predstavuje nárast o 11,1 milióna eur, teda o 39,6 %. "Uvedenú zmenu ovplyvnila valorizácia miezd z roku 2016."

Výdavky na tovary a služby predstavujú 34,7 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2016 sa zvyšujú o 549.000, teda o 1,61 %. Uvedený vývoj ovplyvnilo zvýšenie výdavkov rezortu na podporu rozvoja živočíšnej a rastlinnej výroby a zníženie tovarov a služieb o výdavky, ktoré boli v minulých rokoch určené na krytie DPH ako neoprávneného výdavku pri projektoch financovaných z programu Rozvoja vidieka.Priame platby predstavujú dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie podľa vopred stanovených výrobných kvót. Stabilizujú príjmy farmárov, zlepšujú konkurenčnú pozíciu farmárov, zabraňujú negatívnemu vplyvu cezhraničnej dotačnej konkurencie z okolitých krajín, rozvíjajú odvetvia tvoriace pridanú hodnotu na území SR a revitalizujú živočíšnu výrobu.

Ministerstvo dopravy by si malo v roku 2017 prilepšiť o 109 miliónov eurMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR by malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 2,15 miliardy eur. To v porovnaní s tohtoročným rozpočtom znamená zvýšenie financií o 109 miliónov eur, čiže o 5,35 %.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2017 z dielne ministerstva financií, ktorý na dnešnom zasadnutí schválila vláda s pripomienkou. Zvýšenie výdavkov pre rezort dopravy súvisí podľa ministerstva financií s rastom prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky v rezorte dopravy sú pre rok 2017 navrhnuté v sume 269 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 sú nižšie o 43 milióna eur, teda o 13,8 %. "Pokles výdavkov súvisí najmä so znížením kapitálových výdavkov na cestnú a železničnú infraštruktúru, na projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ z dôvodu postupného nábehu projektov v rámci tretieho programového obdobia a na dotácie na náhradné nájomné byty," vysvetlil rezort financií v návrhu rozpočtu.

Na snímke nápis Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave
Foto: TASR/Štefan Puškáš


Čo sa týka cestnej a železničnej dopravy, pre ne je v rozpočte na rok 2017 vyčlenená suma vo výške 1,95 miliardy eur. To v porovnaní s tohtoročným rozpočtom predstavuje zvýšenie o 129 miliónov eur, čiže o 7,12 %. "Na tomto zvýšení sa podieľajú prostriedky zo zdrojov EÚ a spolufinancovania," opísal rezort financií.

Na investície realizované Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a Slovenskou správou ciest (SSC) mimo eurofondov sa na budúci rok rozpočtujú výdavky v sume 69,8 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2016 predstavuje zvýšenie o 32,5 milióna eur, teda o 87,2 %. Dôvodom je zvýšenie výdavkov pre SSC na prípravu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a na výstavbu ciest.

V oblasti leteckej dopravy sú výdavky v roku 2017 naplánované vo výške jedného milióna eur, čo je rovnaká suma ako v tomto roku. Vodná doprava by si však v budúcom roku mala oproti roku 2016 pohoršiť. V rozpočte sa pre ňu počíta so sumou 2,7 milióna eur, čo je oproti aktuálnemu roku menej o 5,96 milióna eur, čiže o 68,9 %.Nižšie financie majú poputovať aj na podporu rozvoja bývania prostredníctvom poskytovania dotácií. Na rok 2017 sa v rozpočte počíta na tento účel so sumou 108 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2016 predstavuje pokles o 13,6 milióna eur, čiže o 11,2 %.

Zároveň majú klesnúť aj výdavky na podporu cestovného ruchu, a to o 32,8 %. Rozpočet na rok 2017 totiž počíta so sumou 7,54 milióna eur, čo je menej o 3,67 milióna eur.

Rezort práce by mal v budúcom roku hospodáriť so sumou 2,2 mld. eurRezort práce by mal mať v budúcom roku k dispozícii viac prostriedkov. Celkovo by mal hospodáriť so sumou 2,2 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 celkové výdavky medziročne vzrastú o 71,2 milióna eur, teda o 3,31 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes schválila vláda s pripomienkou.

Pre oblasť sociálnej inklúzie zo štátneho rozpočtu na rok 2017 by malo ísť celkovo 1,79 miliardy eur, z toho zo štátneho rozpočtu by malo ísť 1,77 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 1,37 %. Najviac peňazí by malo smerovať na podporu rodiny, a to takmer 720 miliónov eur. Na program pomoci v hmotnej núdzi sa vyčlenilo približne 221 miliónov eur.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD).
Foto: TASR Martin Baumann


Na politiku zamestnanosti by malo ísť 261,2 milióna eur. Výdavky v tejto oblasti slúžia na podporu tvorby nových pracovných miest, financovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ako i na investičné stimuly pre investorov v podobe príspevku na novovytvorené pracovné miesta a vzdelávanie.

Ako ďalej vyplýva z návrhu rozpočtu, do inštitucionálnej podpory by malo v budúcom roku smerovať 157,6 milióna eur. Na rok 2017 je pre túto oblasť vyčlenených o 7,07 milióna eur viac oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Nárast súvisí s premietnutím valorizácie miezd roku 2016 a so zabezpečením činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rezort financií by mal v budúcom roku hospodáriť so sumou 484 miliónov eurMinisterstvo financií (MF) SR by malo mať v budúcom roku k dispozícii viac finančných prostriedkov. Celkové výdavky rezortu by mali v budúcom roku dosiahnuť 484 miliónov eur, pričom výdavky štátneho rozpočtu by mali dosiahnuť 346 miliónov eur, zdroje EÚ by mali byť vo výške 103 miliónov eur a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu by malo dosiahnuť sumu 35,2 milióna eur.

Výdavky kapitoly zo štátneho rozpočtu na rok 2017 tak v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 rastú o 30,7 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie o 9,74 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorý dnes schválila vláda s pripomienkou.

Ilustračné foto
Foto: TASR


Výdavky na finančnú správu by mali v budúcom roku predstavovať 213 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 2,92 %. "Od roku 2017 sem patria len výdavky na bežný výkon funkcií finančnej správy, bez výdavkov na prevádzku a rozvoj informačných systémov, ktoré sú rozpočtované v novom medzirezortnom programe Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu," priblížilo MF SR.

Dodalo, že vývoj výdavkov na túto oblasť ovplyvnil najmä rast osobných výdavkov z dôvodu valorizácie platov v roku 2016 a dorovnanie osobných výdavkov Finančného riaditeľstva (FR) SR do výšky predchádzajúcich rokov, rozpočtovanie výdavkov na rozšírené kompetencie finančnej správy ako orgánu dozoru nad hazardnými hrami vyplývajúce z novely zákona o hazardných hrách a presun výdavkov do medzirezortného programu Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Na financovanie Informačnej spoločnosti a Informačných technológií by malo ísť v budúcom roku 218,6 milióna eur a do inštitucionálnej podpory a kontroly by malo smerovať takmer 52 miliónov eur.

Ministerstvo školstva bude v budúcom roku hospodáriť s vyšším rozpočtomMinisterstvo školstva bude v budúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorý dnes schválila vláda. Rezort školstva bude mať k dispozícii celkovo sumu približne 1,43 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast približne o 207 miliónov eur (16,9 percenta). Prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú 1,24 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 191 miliónov eur.

Nárast výdavkov v tejto kapitole štátneho rozpočtu je podľa rezortu financií spôsobený jednak zapracovaním výdavkov na financovanie dopočtu valorizácie platov zamestnancov vrátane regionálneho školstva a vysokých škôl z roku 2016, ale aj šesťpercentným zvýšením platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2016. Ďalším dôvodom navýšenia je systém duálneho vzdelávania, či financovanie športu.Viac peňazí pôjde z rozpočtu ministerstva do regionálneho školstva, a to takmer 583 miliónov eur. Vlani to bolo približne 499 miliónov eur. Na zvýšení výdavkov sa opäť podieľa zapracovanie dopočtu valorizácie platov zamestnancov regionálneho školstva v roku 2016 a dopočtu šesťpercentného zvýšenia platov pedagógov od 1.9.2016. Vo výdavkoch na regionálne školstvo sú zahrnuté aj výdavky na financovanie škôl v prírode a lyžiarskych kurzov, ktoré budú realizované aj prostredníctvom kapitoly MV SR či rozšírenie kapacít v materských školách.

Na verejné vysoké školy pôjde z kapitoly ministerstva školstva 489 miliónov eur. Vlani to bolo 465 miliónov eur. Dôvodom nárastu je opäť zapracovanie dopočtu valorizácie platov zamestnancov verejných vysokých škôl vrátane doktorandov a zvýšenie výdavkov na zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov o šesť percent od 1.9.2016.

Viac by mali dostať aj vedci. Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2017 sú vo výške 336 miliónov eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2016 nárast o 20,7 milióna eur (o 6,59 percenta). Viac pôjde do tejto oblasti aj z kapitoly ministerstva školstva a to 204 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 6,25 milióna eur.

Z kapitoly ministerstva školstva pôjde na šport takmer 95 miliónov eur, čo je navýšenie o 43,6 milióna eur.

Rezort vnútra minie budúci rok o 200 miliónov eur viacMinisterstvo vnútra (MV) SR minie v budúcom roku viac peňazí. Celkové výdavky kapitoly v roku 2017 oproti schválenému rozpočtu roka 2016 vzrastú o 200,2 milióna eur, čo predstavuje nárast o 9,29 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý dnes schválila vláda.

Nárast výdavkov spôsobí najmä premietnutie valorizácie platov z roku 2016, vyššie rozpočtovanie prostriedkov Európskej únie a prostriedkov na spolufinancovanie v treťom programovom období a nárast výdavkov v oblasti regionálneho školstva.

Rovnako tak boli zvýšené výdavky na zabezpečenie obligatórnych zmlúv na dokončenie projektov 2. programového obdobia.

Osobné výdavky sú rozpočtované na rok 2017 v sume 946 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2016 znamená nárast o 72,7 mil. eur, čo predstavuje 8,32 percenta. Dôvodom je najmä zvýšenie osobných výdavkov za účelom premietnutia valorizácie platov z roku 2016, zvýšenie výdavkov o šesť percent pre pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie osobných výdavkov pre príslušníkov Policajného zboru s cieľom posilnenia spoločenského statusu policajného povolania zvýšením jeho atraktivity.

Ministerstvo vnútra SR.
Foto: TASR


Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú v sume 285 mil. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 nárast o 38,5 mil. eur.

Výdavky na bežné transfery sa rozpočtujú v sume 988 mil. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 nárast o 68,8 mil. eur. Dôvodom je vyšší limit výdavkov na programe Výchova a vzdelávanie mládeže, konkrétne na transfery v rámci verejnej správy.

Na kapitálové výdavky sa rozpočtuje suma 53,0 mil. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 nárast o 4,05 mil. eur, čo predstavuje 8,28 percenta. Dôvodom je navýšenie výdavkov na realizáciu stavieb a rekonštrukcie objektov.

Štát dá na budúci rok na zdravotníctvo menej peňazíŠtát dá na zdravotníctvo na budúci rok o takmer 120 miliónov eur menej oproti tohtoročnému návrhu. Celkovo by však v zdravotníctve malo byť viac peňazí vďaka vyšším príjmom od ekonomicky aktívnych osôb. Do zdravotníctva by tak malo celkovo prísť 4,44 miliardy eur, čo je o 4,2 percenta viac oproti tomuto roku.

Ako vyplýva z rozpočtu na rok 2017, ktorý dnes odobrila vláda, štát dá na zdravotníctvo 1,37 miliardy eur. Najviac z toho predstavujú prostriedky na poistné platené štátom, a to 1,28 miliardy eur. Štát by mal na budúci rok platiť poistné asi za 3,01 milióna ľudí. Ide o dôchodcov, nezamestnaných či matky na materskej.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) porastú verejné zdroje v zdravotníctve o 178 miliónov eur. Priblížil, že rozpočet ráta aj so stomiliónovou rezervou. Očakáva, že v zdravotníctve sa vďaka rôznym opatreniam na budúci rok ušetrí asi 174 miliónov eur.Spomalenie rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť v nadchádzajúcich rokoch 2017 až 2019 má priniesť zavedenie viacerých opatrení predovšetkým v oblastiach nákladovej efektívnosti a nadspotreby liekov, referencovania a zmeny úhradového systému zdravotníckych pomôcok a optimalizácie úhrad a objemov zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení.Rozpočet počíta s tým, že na budúci rok poklesnú výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotný materiál o 105 miliónov eur. Rast výdavkov na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sa má spomaliť približne o 13 miliónov eur vďaka zavedeniu limitov a nižších jednotkových cien za CT a MR výkony. Náklady na ústavnú starostlivosť by mali porásť v roku 2017 rovnakým tempom ako v minulosti, očakáva sa však zefektívnenie hospodárenia štátnych nemocníc.

Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) schválený rozpočet rešpektuje, priznáva však, že každý minister by si želal viac. "Bude si vyžadovať významné reštrukturalizačné opatrenia," skonštatoval. S tými počíta aj samotný návrh rozpočtu.

Do slovenskej justície pôjde navyše o 40 miliónov eurSlovenská justícia dostane finančnú injekciu vo výške 40 miliónov eur. Takto sa podarilo ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) zvýšiť budúcoročné výdavky jej rezortu. V rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) získala celkovo 391 miliónov eur, čo je o 11,4 percenta viac ako rozpočet schválený na tento rok.

Štát zabezpečí financovanie reformných zámerov ministerky spravodlivosti, oznámil na dnešnej tlačovej konferencii Kažimír. V dnes schválenom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017 bolo podľa neho dokopy vyčlenených 13 miliónov eur na to, aby boli do praxe uvedené novely exekučného, konkurzného zákona a zákona o súdnych exekútoroch, nový zákon o upomínacom konaní a nový protischránkový zákon. Legislatívne návrhy momentálne schvaľuje parlament.

Ďalších 10 miliónov eur navyše pôjde podľa ministra financií do väzenstva a dôjde i k personálnemu posilneniu súdov. Sudcom na Najvyššom súde bude k dispozícii nových 70 asistentov, ktorí majú pomôcť súdu vyrovnať sa s enormným nápadom podaní najmä od nebankových inštitúcií, ozrejmil Kažimír.Žitňanská vyjadrila spokojnosť s výsledkom rokovaní. „Reformy, ktoré ideme robiť, máme kryté v rozpočte,“ vysvetlila. V rámci navrhovaných zmien vznikne úplne nové pracovisko pri Okresnom súde v Banskej Bystrici, ktoré bude vybavovať exekúcie pre celé Slovensko. To bude treba zabezpečiť po priestorovej, technickej i personálnej stránke.

Celkovo majú kapitálové výdavky rezortu narásť v budúcom roku o 101 percent, na 20,8 milióna eur. Bude pokračovať rekonštrukcia šiestich väzenských ústavov. Najviac – 6,2 milióna eur pohltí dokončenie prestavby Ústavu na výkon väzby v Bratislave. „Bratislavská väznica sa rekonštruuje za plnej prevádzky, takže jej financovanie je pre nás dôležité,“ ozrejmila Žitňanská.

Ministerka sľúbila, že v priebehu roka 2017 pôjdu hore platy zamestnancov v justícii. O tejto veci rokovala minulý týždeň s odborármi. „Zamestnanci justície budú mať zvýšený plat, tak ako celá štátna správa, plus pracujeme so sumou 30 eur na mesiac ako s niečím, čo bude stabilnou súčasťou ich príjmu,“ vysvetlila s tým, že tohtoročný 30-eurový mesačný príplatok by mal justičným zamestnancom ostať aj na budúci rok.

Nový zákon o justičnej štátnej službe plánuje Žitňanská predložiť až potom, ako zanalyzuje situáciu v súdnictve. To bude cieľom budúcoročného projektu financovaného z európskych prostriedkov. Ukáže, koľko je na Slovensku potrebných sudcov, vyšších súdnych úradníkov, súdneho personálu. Až potom sa podľa ministerky bude možné baviť aj o požiadavke Súdnej rady na zvýšenie počtov sudcov.

Minister kultúry je s návrhom rozpočtu spokojnýMinister kultúry Marek Maďarič vyjadril spokojnosť s dnes predstaveným návrhom štátneho rozpočtu na rok 2017 pre Ministerstvo kultúry SR. Po dnešnom rokovaní vlády ocenil, že historicky najvyšší objem štátnych prostriedkov pre rezort umožní pokračovať v prioritných projektoch.

Ministerstvo kultúry by podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017 malo dostať 244 miliónov eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 predstavuje 20-percentný medziročný nárast.

"Navýšenie pokrýva veľmi dôležité veci, ako je rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG), dokončenie Múzea holokaustu v Seredi, ale aj zásadné navýšenie prostriedkov na obnovu pamiatok v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom," skonštatoval dnes Maďarič. Dodal, že nárast disponibilných prostriedkov umožní aj udržateľnosť projektov v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS).

V oblasti kapitálových výdavkov, kde došlo k jednému z najvyšších nárastov, dostane rezort 20,8 milióna eur, čo je o 14,5 milióna eur viac, ako bolo rozpočtované na rok 2016.Z uvedenej sumy je 12 miliónov účelovo určených na pokračovanie rekonštrukcie a modernizácie SNG, zvyšná časť je rozpočtovaná na dokončenie výstavby Múzea holokaustu v Seredi.

O viac ako 30 percent sa podľa návrhu rozpočtu navýšia prostriedky v oblasti inštitucionálnej podpory organizácií rezortu kultúry. Rozpočtovaná suma 121 miliónov je o 28 miliónov vyššia ako bola v roku 2016.

Podľa návrhu má ministerstvo kultúry na svoj dotačný systém v roku 2017 rozpočtovaných 16 miliónov eur, z toho 12 mil. eur bude možné použiť na rekonštrukciu a obnovu kultúrnych pamiatok v rámci programu Obnovme si svoj dom, čo je v porovnaní s rokom 2016 viac o 7,4 mil. eur.

Celkový rozpočtovaný objem transferov pre verejnoprávne inštitúcie v sume 53 miliónov eur predstavuje zvýšenie oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 v absolútnom vyjadrení o 5,79 milióna eur, čo je 12-percentný nárast.

Výrazne sa zvyšuje objem prostriedkov pre Audiovizuálny fond (približne 5,5 milióna eur), čo súvisí s rozpočtovaním zdrojov na podporu audiopriemyslu a na krytie oprávnených výdavkov pre filmové projekty subjektov, ktoré sa rozhodli v rámci svojich produkcií investovať na Slovensku najmenej dva milióny eur.

Po zohľadnení očakávaného vývoja v roku 2016 štát pristúpil k zvýšenej podpore zabezpečenia služby verejnosti aj v oblasti spravodajstva zvýšením zdrojov pre Tlačovú agentúru SR (TASR) v roku 2017 o 0,3 milióna eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 13,6 percenta.

Na životné prostredie pôjde viac peňazí, ako i na protipovodňové opatreniaV envirorezorte bude na budúci rok viac o 352 miliónov eur ako v tomto roku, výdavky kapitoly majú rásť o 257 percent. Celkovo má ísť do životného prostredia takmer 490 miliónov eur. Prostriedky štátneho rozpočtu majú predstavovať 80,5 milióna eur, zvyšok sú eurofondy a spolufinancovanie zo strany štátu.

"Dôvodom nárastu je najmä vyššia alokácia výdavkov EÚ a spolufinancovania v rámci 3. programového obdobia v kapitole," píše sa v rozpočte na rok 2017, ktorý dnes odobrila vláda. Prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2017 rastú v porovnaní s týmto rokom o 35,7 milióna eur (79,7 percenta). Je to spôsobené najmä alokovaním výdavkov na protipovodňové opatrenia pre Slovenský vodohospodársky podnik.

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos.
Foto: TASR - Erika Ďurčová


Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) je s rozpočtom spokojný. "Naše priority sú pokryté, zatiaľ to vyzerá dobre," reagoval po rokovaní vlády.

Najvyšší nárast výdavkov má byť v prípade vodného hospodárstva. Peniaze pôjdu na projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva ako preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie a prevádzka povodňového varovného a predpovedného systému, zásobovanie vodou či odvádzanie a čistenie odpadových vôd.