< sekcia Slovensko

Epidemiologička to povedala jasne: Rúška možno budeme nosiť doživotne

Žena s dieťaťom majú na tvári ochranné rúška. Foto: TASR/BTA - Minko Černev

Hoci sa opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu pomaly uvoľňujú, rúšok na tvárach sa tak skoro nezbavíme.

Bratislava 19. júna (Teraz.sk/TASR) - Povinnosť nosiť rúška v interiéroch či vo verejnej doprave naďalej ostáva v platnosti. "Rúška sa tak ľahko nezbavíme, je to možno na niekoľko rokov, možno doživotne," uviedla hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu Henrieta Hudečková. Zároveň dodala, že zlepšiť situáciu môže vakcína, ktorá sa ale očakáva najskôr o rok.

Hlavný hygienik poznamenal, že opatrenia sa postupne uvoľňujú, po novom rúška nemusia nosiť v školách žiaci stredných škôl, ktorí sa môžu od pondelka 22. júna vrátiť do škôl.

Tiež sa od 20. júna ruší povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Nosiť rúška nebudú po novom musieť ani zamestnanci kúpalísk a wellness centier.Nosenie rúška v exteriéri je od 10. júna dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nie je nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Výnimka na nosenie rúška platí vo viacerých prípadoch. Hlavný hygienik udelil pred pár dňami výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) mimo svojho bydliska pre tieto skupiny ľudí:

deti do 3 rokov,

osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,

vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost‘ od iných osôb minimálne 2 metre,

osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre,
pedagogických alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,

osoby pri výkone športu,

fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

nevesta a ženích pri svadbe,

žiakov pri vykonávaní prijímacích, komisionálnych a jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,

detí pristupujúce k prvému svätému prijímaniu,

osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,

účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola na základe opatrenia zo dňa 11.05.2020 udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri podávaní umeleckého výkonu.


V Česku odložia rúška od júla


Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch vo štvrtok oznámil, že od júla budú môcť ľudia odložiť rúška aj vo vnútorných priestoroch. Povinné by však mali zostať na miestach s vyšším výskytom prípadov ochorenia COVID-19, ako je momentálne hlavné mesto Praha a okres Karviná, v ktorom sa stala ohniskom nákazy Baňa Darkov. Informácie priniesol spravodajský portál Novinky.cz.

Mladý muž s ochranným rúškom na tvári kráča po Karlovom moste v pondelok v Prahe.
Foto: TASR/AP


Ďalšie zmierňovanie pravidiel vrátane rúšok chce ministerstvo zdravotníctva zaviesť vďaka priaznivej epidemiologickej situácii. Odporučila to pracovná skupina pre postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení. Minister Vojtěch povedal, že plošné opatrenia sa presúvajú na lokálnu úroveň, a zdôraznil, že dôležitá bude osobná zodpovednosť každého jednotlivca.

"Ak k 1. júlu zostane väčšina regiónov bez nových prípadov, nie je namieste predlžovať opatrenia v celej republike. Nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch alebo prostriedkoch hromadnej dopravy by od tohto dátumu zostalo už len v regiónoch s vyšším výskytom ochorenia COVID-19," vysvetlil minister.

Ak sa niekde zvýši počet ochorení, miestny hygienický úrad tam prijme nevyhnutné opatrenia.