Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. október 2023Meniny má Arnold
< sekcia Slovensko

Na dnešnom referende sa bude môcť zúčastniť viac ako 8500 väzňov

Interiér väzenia v Justičnom paláci v Bratislave Foto: TASR/Tomáš Halász

Aktuálne sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 1327 obvinených a 8755 odsúdených.

Bratislava 7. februára (TASR) - Právo hlasovať v dnešnom referende o ochrane rodiny má viac ako 8500 väzňov. Na referende sa môžu zúčastniť dnes tak obvinení, ako aj právoplatne odsúdení. Aktuálne sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 1327 obvinených a 8755 odsúdených.

S vysokou účasťou väzňov na dnešnom referende sa však neráta. Napríklad na referende v roku 2010 sa zúčastnilo len 3,67 percenta väzňov, ktorí mali právo hlasovať. "Právo hlasovať v referende má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň konania referenda sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky, najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a nie je u neho prekážka vo výkone hlasovacieho práva v referende. Prekážkou vo výkone hlasovacieho práva v referende je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony," objasnil nedávno pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Adrián Baláž.Ako ďalej uviedol, každý ústav zabezpečí, aby obvinení a odsúdení boli informovaní o konaní referenda a včas písomne poučení o spôsobe a práve hlasovať v referende. Poučenie obsahuje aj informáciu, že obvinený alebo odsúdený, u ktorého nie je prekážka vo výkone hlasovacieho práva v referende, môže písomne požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu. "Tlačivo žiadosti na tento účel zabezpečí ústav. Žiadosť podáva obvinený alebo odsúdený písomne do obce, kde má trvalý pobyt najneskôr desať dní pred konaním referenda. Ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie žiadosti o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu pre obvinených alebo odsúdených, ktorí nemajú peňažné prostriedky. V deň konania referenda ústav zabezpečí predvedenie obvinených alebo odsúdených pred okrskovú komisiu pre referendum v ústave. Vo všetkých ústavoch sa hlasovanie bude realizovať do prenosnej hlasovacej urny," dodal Baláž.