< sekcia Slovensko

R. FICO: Vláda SR preberá kontrolu nad Vodnou elektrárňou Gabčíkovo

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas mimoriadneho rokovania vlády SR. Bratislava, 9. marca 2015. Foto: TASR - Michal Svítok

Štát podľa slov premiéra dnes dopoludnia právoplatne vyhral na Krajskom súde v Bratislave spor so spoločnosťou Slovenské elektrárne.

Bratislava 9. marca (TASR) – Vláda SR preberá kontrolu nad Vodnou elektrárňou Gabčíkovo (VEG). Informoval o tom dnes na brífingu po mimoriadnom rokovaní vlády SR jej predseda Robert Fico (Smer-SD). Štát podľa jeho slov dnes dopoludnia právoplatne vyhral na Krajskom súde (KS) v Bratislave spor so spoločnosťou Slovenské elektrárne (SE) o neplatnosť nájomnej zmluvy k VEG.

"Mám dobrú správu pre Slovensko, pretože dnes sme na mimoriadnom rokovaní vlády urobili ďalšie právne kroky, na základe ktorých môžem konštatovať, že si berieme späť do plného vlastníctva štátu a pod plnú kontrolu Vodnú elektráreň Gabčíkovo," spresnil premiér.

"Rozhodnutie KS v Bratislave o neplatnosti zmluvy o nájme VEG nám umožňuje, a aj to urobíme, žiadať od talianskej spoločnosti Enel naspäť všetky peniaze, ktoré si 'vytiahla' z VEG," podčiarkol.Pripomenul, že jeho vláda opakovane tvrdila, že zmluva o nájme Gabčíkova je neplatná a že tento prenájom hrubo poškodil hospodárske a finančné záujmy Slovenska. "Pred niekoľkými mesiacmi sme preto túto zmluvu vypovedali. Keďže sme požiadali SE pod kontrolou spoločnosti Enel, aby odstránili nedostatky a plnili si povinnosti zo zmluvy o prevádzke VEG a k plneniu týchto povinností neprišlo, rozhodli sme sa využiť ďalšie ustanovenie zmluvy o prenájme. Dnešným dňom sme rozhodli o odstúpení od tejto zmluvy," oznámil.

Rozhodnutie krajského súdu stavia SR podľa Fica do veľmi silnej právnej pozície. "Sme presvedčení, že nebudeme platiť ani jedno euro, pokiaľ ide o náhradu škody alebo nejaké odškodnenie. Naopak, my budeme veľmi tvrdo žiadať od SE pod kontrolou Enelu, aby štátu vrátili všetky peniaze, ktoré dostali za osem rokov prevádzky tejto vodnej elektrárne, pretože jej prevádzka sa realizovala na základe neplatnej zmluvy," dodal.Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) dostal pokyn, aby jeho podriadení na Vodohospodárskej výstavbe urobili okamžite všetky právne úkony smerujúce k odstúpeniu od zmluvy. "Dnes za prítomnosti notára príde k fyzickému preberaniu VEG - urobia sa napríklad odpočty na meračoch. Postupne sa budú riešiť aj pracovno-právne záležitosti tam pracujúcich zamestnancov. Štát teda absolútne preberá pod kontrolu VEG, žiadne peniaze už nebudú chodiť do talianskej spoločnosti Enel, všetky výnosy z VEG pôjdu štátu," dodal.

"Slovenské elektrárne nadväzne na dnešné rozhodnutie bratislavského krajského súdu o neplatnosti zmluvy o prevádzke VEG oznamujú, že využijú mimoriadne opravné prostriedky, ihneď po oficiálnom doručení rozhodnutia súdu a jeho zdôvodnení. Naša spoločnosť je aj naďalej presvedčená o platnosti zmluvy, ktorú potvrdilo rozhodnutie prvostupňového súdu dňa 19. novembra 2013," uviedla v reakcii na rozhodnutie KS hovorkyňa SE Janka Burdová.Fico už 4. decembra 2014 na tlačovej konferencii oznámil, že vláda SR spoločnosti SE vypovie zmluvu o prevádzkovaní VEG. Dôvodom mali byť vážne porušenia zmluvy zo strany majoritného akcionára SE, talianskeho Enelu. "Po ôsmich rokoch prevádzkovania VEG talianskou spoločnosťou Enel a sprivatizovanými Slovenskými elektrárňami sme sa rozhodli pre vážne porušenia tejto zmluvy dnešným dňom zmluvu o prevádzkovaní VEG s výkonom 720 MW vypovedať," vyhlásil vtedy premiér.

Predseda vlády vlani začiatkom decembra tiež upozornil, že v roku 2006 bola podpísaná dohoda medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý dnes spravuje Gabčíkovo, a elektrárňami o prevádzke. SE by mali podľa neho platiť vodohospodárom 5 miliónov eur ročne, ktoré sa majú použiť na údržbu vodného diela. "Toto talianska spoločnosť Enel spochybňuje. Dokonca požaduje od SR zaplatenie 43 miliónov eur naspäť, vraj za to, že nám vyplácajú tieto peniaze na základe platne podpísanej zmluvy. Dodnes platia všetky tieto peniaze len s veľkou výhradou," zdôraznil.

Chronológia privatizácie Slovenských elektrární a prenájmu VEG


Vláda SR preberá kontrolu nad Vodnou elektrárňou Gabčíkovo (VEG). Informoval o tom dnes na brífingu po mimoriadnom rokovaní vlády jej predseda Robert Fico (Smer-SD). Štát podľa jeho slov dnes dopoludnia právoplatne vyhral na Krajskom súde (KS) v Bratislave spor so spoločnosťou Slovenské elektrárne (SE) o neplatnosť nájomnej zmluvy k VEG.

TASR prináša výberovú chronológiu privatizácie Slovenských elektrární (SE) a prenájmu VEG.

26. júna 2002
Vláda SR schválila spôsob privatizácie Slovenských elektrární (SE), a. s., bez začlenenia majetku Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Kabinet tak akceptoval dopracovaný materiál, ktorý predložil minister hospodárstva Ľubomír Harach.

8. apríla 2004
Do privatizácie 66-% podielu SE vstúpil taliansky energetický koncern Enel. Spolu s novým uchádzačom hĺbkový audit v 21 závodoch SE vykonávalo päť firiem. Z pôvodnej pätice akceptovaných v prvom kole odstúpil britský International Power (IP), ktorý uviedol, že nemá záujem o SE ako o celok.

10. septembra 2004
Komisia pre privatizáciu SE po posúdení ponúk na kúpu 66 % akcií podniku odporučila za preferovaného investora taliansky Enel. Firma za elektrárne ponúkla spomedzi troch záujemcov najvyššiu cenu na úrovni 840 miliónov eur a dostala pri posudzovaní aj najvyššie konečné hodnotenie. V prípade neúspechu rokovaní s Enelom ako prvým vyhodnoteným investorom komisia ďalej odporúčala za prvého rezervného investora český ČEZ, druhým rezervným investorom bol ruský RAO UES.

6. októbra 2004
Vláda SR akceptovala odporúčanie ministra hospodárstva SR Pavla Ruska a dala súhlas na začatie rokovaní o privatizácii SE s talianskou spoločnosťou Enel.

8. decembra 2004
Vláda SR schválila konečnú podobu transakčných dokumentov o privatizácii SE a rozhodla o predaji ich 66-% balíka akcií talianskemu Enelu.

17. februára 2005
V Bratislave oficiálne podpísali transakčné dokumenty, na základe ktorých talianska spoločnosť Enel získala 66 % akcií SE. Dokumenty podpísali za SR minister hospodárstva Pavol Rusko a za Enel generálny riaditeľ firmy Paolo Scaroni.

10. marca 2006
Štátna Vodohospodárska výstavba a Slovenské elektrárne podpísali zmluvu o prevádzke VEG, ktorou došlo k prevodu elektrárne na SE. Zmluva podpísaná na 30 rokov umožnila elektrárňam získať každý rok 35 % z príjmov z výroby a predaja elektrickej energie vyrobenej v Gabčíkove. Ostatné príjmy z tejto elektriny mali naďalej plynúť do Vodohospodárskej výstavby.

27. apríla 2006
Talianska spoločnosť Enel definitívne prevzala kontrolu nad 66-% balíkom akcií Slovenských elektrární. Slovenská republika zaň získala 839 miliónov eur.

9. marca 2007
Na podnet Generálnej prokuratúry SR podal Úrad verejného obstarávania (ÚVO) žalobu v súvislosti so zmluvou o prevádzke VEG. Prokuratúra zistila, že niektoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní boli pri uzatváraní zmluvy porušené. ÚVO požiadal o určenie neplatnosti tejto zmluvy, pretože pri jej uzatváraní sa malo postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

23. mája 2008
Na Okresnom súde Bratislava II podal štátny podnik Vodohospodárska výstavba žalobu o určenie neplatnosti Zmluvy o prevádzke VEG medzi Slovenskými elektrárňami a Vodohospodárskou výstavbou. Vodohospodárska výstavba argumentovala právnymi analýzami, podľa ktorých bola Zmluva o prevádzke VEG v rozpore s medzinárodnou zmluvou medzi Československom a Maďarskom o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros z roku 1977.

17. júna 2008 
Premiér Robert Fico označil zmluvu o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo Slovenským elektrárňam po tom, čo 66 % ich akcií získala talianska spoločnosť Enel, za škandalóznu a "šialenú".

10. septembra 2008
Okresný súd Bratislava II odročil pojednávanie v spore o neplatnosti Zmluvy o prenájme VEG. Obe hlavné zúčastnené strany po vypočutí troch svedkov už nemali návrhy na ďalšie dokazovanie. Právna zástupkyňa SE navrhla žalobu zamietnuť. Odporca v druhom rade požiadal však súd o zabezpečenie úradných prekladov právnych medzinárodných dokumentov, okrem iného príslušnej smernice Európskeho parlamentu 2004/17, a navrhol predvolať ako svedka bývalého ministra hospodárstva Jirka Malchárka, bývalého a súčasného splnomocnenca vlády pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo. Na pojednávanie sa dostavili osoby, ktoré Zmluvu o prenájme VEG podpisovali - bývalý riaditeľ VHV Ladislav Gáll a zástupcovia SE Miroslav Fikus a Andrej Dušan Lipták. Vypočutí mali pôvodne byť aj dvaja privatizační poradcovia.

5. novembra 2008
Okresný súd Bratislava II opäť odročil pojednávanie v spore o neplatnosti Zmluvy o prenájme VEG na neurčito. Dôvodom bolo písomné ospravedlnenie odporcu v druhom rade - zástupcu štátnej Vodohospodárskej výstavby.

4. decembra 2014
Vláda Slovenským elektrárňam vypovedala zmluvu o prevádzkovaní VEG. Dôvodom mali byť vážne porušenia zmluvy zo strany majoritného akcionára SE, talianskeho Enelu.