\n","htmlArray":["
Bratislava 22. marca (TASR) - Pacientom s nedostatočne kontrolovanou hypertenziou môže v boji s ich ochorením pomôcť unikátna metóda liečby bez použitia liekov. Tú na Slovensku ako prví použili lekári z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Minimálne invazívna liečba spočíva v prerušení sympatikových nervových dráh medzi obličkami a mozgom. Je určená najmä pre ľudí, u ktorých sa dlhodobo nedarí dostať hodnoty krvného tlaku pod kontrolu. Pacientom s rezistentnou hypertenziou prináša jeho trvalé zníženie a znižuje aj riziko komplikácií.
\r\n
\r\nPodstata novej metódy spočíva v odstránení nervov na stenách obličkových tepien, čím dochádza k zníženiu vzruchu na nervový systém. Ten reguluje výšku krvného tlaku. Zákrok trval necelé dve hodiny a realizoval sa pri plnom vedomí pacienta, priblížil primár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH Ivan Vulev, ktorý ako prvý lekár na Slovensku použil novú metódu pri operácii.
\r\n
\r\nPočas zákroku lekári cez stehennú tepnu zaviedli k nervom na obličkových tepnách špeciálny katéter. \"Jeho špička vysiela rádiové vlny, ktorými operujúci lekár postupne teplom prerušuje nervy nachádzajúce sa na stenách obličkových tepien,\" vysvetlil Vulev. Obličková tepna, v ktorej sa lekári pohybujú, má podľa jeho slov priemer asi päť milimetrov, nervové dráhy sú z jej vonkajšej strany. \"Teplo musí preniknúť cievnou stenou na vonkajšiu stranu a prerušiť tie nervové vlákna,\" priblížil.
\r\n
\r\n
Primár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH MUDr. Ivan Vulev (vpravo) počas kontrolnej vizity u Ľubomíra Strážaya (55), prvého pacienta na Slovensku, ktorý podstúpil renálnu denerváciu.
Foto: TASR/Vladimír Benko
Odstránením nervov sa zníži tlak na nervový systém. \"Tým môže dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov k trvalému zníženiu vysokého krvného tlaku až o 30 percent,\" poukázal primár Vulev. Nová intervenčná liečba formou prerušenia nervových dráh vedúcich k obličkám tak umožňuje, na rozdiel od medikamentóznej liečby, významné a najmä trvalé zníženie vysokého krvného tlaku. V obličkách sa denne prefiltruje až 200 litrov krvi. Obličky tak majú rozhodujúce postavenie v udržiavaní krvného tlaku.
\r\n
\r\n

\r\n
\r\nHypertenzia vážne poškodzuje srdce a cievy. Jej neliečenie môže viesť k infarktu myokardu, srdcovému zlyhaniu, mozgovej porážke alebo až ku kardiovaskulárnej smrti. \"Hoci je základným nástrojom na zníženie hypertenzie medikamentózna liečba, lieky samotné nie sú vždy účinné, najmä v prípade ťažkých a rezistentných hypertonikov,\" zdôrazňuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a členka operačného tímu Slavomíra Filipová.
\r\n
\r\n
Tu bude player
\n"],"articleBody":"Bratislava 22. marca (TASR) - Pacientom s nedostatočne kontrolovanou hypertenziou môže v boji s ich ochorením pomôcť unikátna metóda liečby bez použitia liekov. Tú na Slovensku ako prví použili lekári z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Minimálne invazívna liečba spočíva v prerušení sympatikových nervových dráh medzi obličkami a mozgom. Je určená najmä pre ľudí, u ktorých sa dlhodobo nedarí dostať hodnoty krvného tlaku pod kontrolu. Pacientom s rezistentnou hypertenziou prináša jeho trvalé zníženie a znižuje aj riziko komplikácií.\r\n\r\nPodstata novej metódy spočíva v odstránení nervov na stenách obličkových tepien, čím dochádza k zníženiu vzruchu na nervový systém. Ten reguluje výšku krvného tlaku. Zákrok trval necelé dve hodiny a realizoval sa pri plnom vedomí pacienta, priblížil primár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH Ivan Vulev, ktorý ako prvý lekár na Slovensku použil novú metódu pri operácii.\r\n\r\nPočas zákroku lekári cez stehennú tepnu zaviedli k nervom na obličkových tepnách špeciálny katéter. \"Jeho špička vysiela rádiové vlny, ktorými operujúci lekár postupne teplom prerušuje nervy nachádzajúce sa na stenách obličkových tepien,\" vysvetlil Vulev. Obličková tepna, v ktorej sa lekári pohybujú, má podľa jeho slov priemer asi päť milimetrov, nervové dráhy sú z jej vonkajšej strany. \"Teplo musí preniknúť cievnou stenou na vonkajšiu stranu a prerušiť tie nervové vlákna,\" priblížil.\r\n\r\nPrimár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH MUDr. Ivan Vulev (vpravo) počas kontrolnej vizity u Ľubomíra Strážaya (55), prvého pacienta na Slovensku, ktorý podstúpil renálnu denerváciu. Foto: TASR/Vladimír BenkoOdstránením nervov sa zníži tlak na nervový systém. \"Tým môže dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov k trvalému zníženiu vysokého krvného tlaku až o 30 percent,\" poukázal primár Vulev. Nová intervenčná liečba formou prerušenia nervových dráh vedúcich k obličkám tak umožňuje, na rozdiel od medikamentóznej liečby, významné a najmä trvalé zníženie vysokého krvného tlaku. V obličkách sa denne prefiltruje až 200 litrov krvi. Obličky tak majú rozhodujúce postavenie v udržiavaní krvného tlaku.\r\n\r\n \r\n\r\nHypertenzia vážne poškodzuje srdce a cievy. Jej neliečenie môže viesť k infarktu myokardu, srdcovému zlyhaniu, mozgovej porážke alebo až ku kardiovaskulárnej smrti. \"Hoci je základným nástrojom na zníženie hypertenzie medikamentózna liečba, lieky samotné nie sú vždy účinné, najmä v prípade ťažkých a rezistentných hypertonikov,\" zdôrazňuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a členka operačného tímu Slavomíra Filipová.\r\n\r\nTu bude playervar so205 = new SWFObject(\"http://vps.exwex.com/fileadmin/player-teraz.swf\", \"Video\", \"640\", \"414\", \"9.0.45\", \"0\", \"0\", \"#ffffff\");so205.addParam(\"flashVars\", \"showLogo=false&videoPath=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3F&basePath=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3F&v=ac%3Dtasr-vps%26fid%3D20120322%2F20120222-170923-670965-hi.flv&i=http%3A%2F%2Fmedia.monogram.sk%2Fmedia%2Ffile%3Fac%3Dtasr-vps%26fid%3Dac%3Dtasr-vps%26fid%3D20120322%2F20120222-170923-670965-uhi.jpg\");so205.addParam(\"allowFullScreen\", \"true\");so205.addParam(\"wmode\", \"window\");so205.write(\"tasrVideo361627\");","httpStatus":200}},"selectedPage":"https://www.teraz.sk/api_rest.php?module=RestApi&method=article&articleId=2466§ion=slovensko&kind=clanok","wagonByUrl":{},"requirements":{"ids":[],"entities":{}},"wagonsConfig":[],"wagonHeight":{"ids":[],"entities":{}}}
< sekcia Slovensko

Unikátny zákrok lieči rezistentnú hypertenziu trvale a bez liekov

Na snímke primár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH MUDr. Ivan Vulev (uprostred) počas operácie. Foto: TASR/Vladimír Benko

Podstata novej metódy spočíva v odstránení nervov na stenách obličkových tepien, čím dochádza k zníženiu vzruchu na nervový systém. Ten reguluje výšku krvného tlaku.

Bratislava 22. marca (TASR) - Pacientom s nedostatočne kontrolovanou hypertenziou môže v boji s ich ochorením pomôcť unikátna metóda liečby bez použitia liekov. Tú na Slovensku ako prví použili lekári z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Minimálne invazívna liečba spočíva v prerušení sympatikových nervových dráh medzi obličkami a mozgom. Je určená najmä pre ľudí, u ktorých sa dlhodobo nedarí dostať hodnoty krvného tlaku pod kontrolu. Pacientom s rezistentnou hypertenziou prináša jeho trvalé zníženie a znižuje aj riziko komplikácií.

Podstata novej metódy spočíva v odstránení nervov na stenách obličkových tepien, čím dochádza k zníženiu vzruchu na nervový systém. Ten reguluje výšku krvného tlaku. Zákrok trval necelé dve hodiny a realizoval sa pri plnom vedomí pacienta, priblížil primár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH Ivan Vulev, ktorý ako prvý lekár na Slovensku použil novú metódu pri operácii.

Počas zákroku lekári cez stehennú tepnu zaviedli k nervom na obličkových tepnách špeciálny katéter. "Jeho špička vysiela rádiové vlny, ktorými operujúci lekár postupne teplom prerušuje nervy nachádzajúce sa na stenách obličkových tepien," vysvetlil Vulev. Obličková tepna, v ktorej sa lekári pohybujú, má podľa jeho slov priemer asi päť milimetrov, nervové dráhy sú z jej vonkajšej strany. "Teplo musí preniknúť cievnou stenou na vonkajšiu stranu a prerušiť tie nervové vlákna," priblížil.

Primár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH MUDr. Ivan Vulev (vpravo) počas kontrolnej vizity u Ľubomíra Strážaya (55), prvého pacienta na Slovensku, ktorý podstúpil renálnu denerváciu.
Foto: TASR/Vladimír Benko
Odstránením nervov sa zníži tlak na nervový systém. "Tým môže dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov k trvalému zníženiu vysokého krvného tlaku až o 30 percent," poukázal primár Vulev. Nová intervenčná liečba formou prerušenia nervových dráh vedúcich k obličkám tak umožňuje, na rozdiel od medikamentóznej liečby, významné a najmä trvalé zníženie vysokého krvného tlaku. V obličkách sa denne prefiltruje až 200 litrov krvi. Obličky tak majú rozhodujúce postavenie v udržiavaní krvného tlaku.Hypertenzia vážne poškodzuje srdce a cievy. Jej neliečenie môže viesť k infarktu myokardu, srdcovému zlyhaniu, mozgovej porážke alebo až ku kardiovaskulárnej smrti. "Hoci je základným nástrojom na zníženie hypertenzie medikamentózna liečba, lieky samotné nie sú vždy účinné, najmä v prípade ťažkých a rezistentných hypertonikov," zdôrazňuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a členka operačného tímu Slavomíra Filipová.

Tu bude player